ESC Traineeships & Jobs

Projekt “Avatud kogemuskeskus” pakub noortele läbi noortekeskuste ja noorsootööasutuste praktika ja töökogemust, mille kaudu suurendada noorte valmisolekut tööeluks ja toetada noorte üleminekut haridusest tööellu, rikastades samal ajal noorsootöö valdkonda kogukonna tasandil uute ideede ja inimestega. Projekti eesmärk on pakkuda noortele mõtestatud ja toetatud õpi teekonda läbi praktilise töökogemuse. Projekti kaudu õpib rohkem inimesi tundma noorsootöö valdkonda, jagatakse kogemusi ja praktikaid, rohkem inimesi siirdub tööle noorsootöösse. Projekti tulemusena on osalevad noored valmis võtma vastutust oma elu karjääri eest, on enesekindlamad ja suudavad enda ideed teostada. Käesolevas projektis ühendavad noortekeskused oma oskused ja jõud, et pakkuda noortele lisaks mitteformaalõppe toele ka praktilist töökogemust. Mitmekülgses tegevuses on kasusaajad nii noorsootöö valdkond, kogukonnad, noortekeskused, noor töötaja, kui ka tegevustes osalevad noored. Projektis osalev noor saab olla toetavaks täiskasvanuks noortele, kes vajavad teistest enam julgustamist, toetust, märkamist ja hoolimist. Projekt mitmekesistab kohalikele noortele pakutavaid tegevusi ning toetab võrdsete võimaluste loomist noortele läbi noortekeskuste või noorsootööasutuste.

Koit Roots, Rõuge Noorsootöö Keskus

Teine töönädal on läbi saanud ja olen uue ametiga väga rahul. Ma teadsin, mis mind ees ootab, sest olen olnud vabatahtlik. Kuid igapäevaselt seda tööd teha on veel vingem! Noor kutt noorsootöös läheb noortele omamoodi peale, sest jääb mulje, et nad suhtuvad minusse kui vanemasse venda ja võtavad mind kiirelt omaks. Olen kõrgelt motiveeritud ning valmis uuteks ja huvitavateks väljakutseteks.

Kristiina Akulitš, Mustvee Valla Noortekeskus

Mulle meeldib, et saan noori tegevustesse kaasa haarata ja inspireerida neid ise tegevustega lagedale tulema. Kuna olukord riigis ja üldse maailmas on selline nagu ta on, siis mõnikord ei saa noored kohe oma ideid ellu viia. Ma arvan, et saan kohalike noortega hästi läbi ja tundub, et nemad minuga ka.

Jaanika Orav, Rõuge Noorsootöö Keskus

Loe Jaanika kogemust siin.

Laura Karp, Kuressaare avatud noortekeskus Noortejaam

Loe Laura kogemust siin.

Mirjam Orav, Saku Valla Noortekeskus

Loe Mirjami kogemust siin.

Jane Oja, Rõuge Noorsootöö Keskus

Loe Jane kogemust siin.