MIRJAM: “Avatud kogemuskeskuse” kogemus

Mirjam Orav, Saku Valla Noortekeskus

Üldjoontes jäin oma ligikaudu pooleaastase töökogemusega väga rahule. See oli minu jaoks esimene kord töötada n-ö juhtival positsioonil (olin juhataja kohusetäitja ehk abiline) ning noorsootöö valdkonnas. Tean, et tulevikus ma end noorsootööga siduda ei soovi, seetõttu hindasin igat hetke ja õpikogemust, mis minu tööaja sisse mahtus. Enamjaolt korraldasin malevat, aitasin teisi projektidega ning olin abiks muude jooksvalt tekkivate murede lahendamisega.

Õppisin tundma end kui töötajat: mis on minu head ja vead. Tunnen, et mõistan nüüd paremini noosootöö vajalikkust ja sellega kaasnevat pagasit (nt rasketest peredest pärit noorte abistamine).

Usun, et sain noortekeskuselt piisavalt toetust; mind aidati alati, kui abi vajasin, ning kui tegin vea, ei mõistetud liialt hukka. Kollektiiv oli rõõmsameelne ja toetav.

Mirjam vasakul 🙂

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s